ดินเค็มแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ

ดินเค็มแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ

2 Likes

ดินเค็มควรแก้ปัญหา
1.ปล่อยน้ำล้างความเค็มออก
2.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความอยู่ระดินชั้นล่าง และมาเค็มในฤดูแล้ง ปีไหนแล้งมากความเค็มก็ขึ้นมาสูงเนื่องน้ำจืดที่อยู่ในดินชั้นบนลดน้อยลง ปัญหาทางธรรมชาติ
3.เลือกพืชปลูกที่ทนเค็ม
พืชทนดินเค็มจัด
ดินเค็มจัดคือดินที่มีปริมาณเกลือในดิน ประมาณ 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยเครื่องมือ วัดความเค็มได้ 8-16 เดซิซีเมนต่อเมตร
กลุ่มไม้ผลและไม้โตเร็ว ได้แก่ ละมุด พุทรา มะขาม มะพร้าว สน สะเดา มะเขือเทศ
ที่มา: รัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา
ที่มองเห็นอนาคต คือ มะพร้าว มะขาม พุทรา ละมุด ส่วนใหญ่ตกผลเร็ว ประมาณ 3ปี ตอนนี้อยู่ที่ท่านตัดสินใจ แล้ว

ขอบคุณครับ