ราอะไรครับ อันตรายหรือปล่าวครับ

ราอะไรครับ อันตรายหรือปล่าวครับ

7 Likes

ราจุดสนิมสาหร่ายค่ะ ป้องกันและกำจัดได้ด้วยสารเคมีคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ค่ะ

2 Likes

ขอบคุณครับ:pray::grin:

โรคใบจุดสนิม จุดสาหร่าย( Agal spot)

สาเหตุ เกิดจากสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze
แนวทางการจัดการ
๑.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ตัดอต่งกิ่งที่เป็นโรคออกจากแปลง เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อนการพ่นสาร
๒.สารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพด้วย เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

3 Likes

ขอบคุณครับ