สวัสดีครับชัวยบอกทีครับว่าทุเรียนเป็นโรคอะไร

สวัสดีครับชัวยบอกทีครับว่าทุเรียนเป็นโรคอะไร

1 Like

รูปไม่ขึ้นครับผม ลองใส่รูปมานะครับ