เพาะต้นอ่อนผักบุ้ง พอกินแล้วรสชาดมันขม เพราะอะไรครับ

เพาะต้นอ่อนผักบุ้ง พอกินแล้วรสชาดมันขม เพราะอะไรครับ

1 Like

ใส่ปุ๋ยไรไปคับ

ปุ๋ยคอกครับ