ขอสอบถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ ไม่ทราบว่าต้นจำปาดะยอดมันเหมือนมีหนอนมากินยอดไม่ทราบว่าเป็นหนอนอะไรมีวิธีกำจัดยังงัยครับ

ขอสอบถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ ไม่ทราบว่าต้นจำปาดะยอดมันเหมือนมีหนอนมากินยอดไม่ทราบว่าเป็นหนอนอะไรมีวิธีกำจัดยังงัยครับ

เป็นแมลงกลุ่มหนอนผีเสื้อม้วนใบ

หนอนม้วนใบเป็นกลุ่มหนอนผีเสื้อ วิธีการจัดการให้ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล เก็บกลุ่มไข่ เก็บหนอนมาทำลาย
2.ใช้ชีวภัณฑ์ เชื้อบีที ที่เจาะจงกำจัดหนอนผีเสื้อ
3.ใช้สารสกัดจากพืช เช่น หางไหล สารสกัดจากเมล็ดสะเดา หรือฝักคูน
4.ใช้สารเคมี เช่น
-สารกลุ่ม1 อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ หรือไตรคลอร์ฟอน
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล
-สารกลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-สารกลุ่ม5สไปนีโทแรม
-สารกลุ่ม6อีมาเมกติน
-สารกลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-สารกลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์

มีวิธีการกำจัดป้องกันและกำจัดแบบใหนบ้างครับ

ขอบคุณมากครับ