วิธีใช้ปุ๋ยตั้งแต่ทุเรียนลงดิน ต้นทุเรียนอยู่ในถุงนาน1ปีก่อนนำมาลงดินขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ

วิธีใช้ปุ๋ยตั้งแต่ทุเรียนลงดิน
ต้นทุเรียนอยู่ในถุงนาน1ปีก่อนนำมาลงดิน
ขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ

3 Likes

หลักๆใส่ 15-15-15 ยืนพื้นไปก่อนคับ

1 Like

ต้องใส่ช่วงไหนบ้างครับ

ทุเรียนที่วางไว้นาน 1ปี
1.เตรียมโคกหรือเนินหลังเต่าสูง 40 เซนติเมตร กว้าง 2-3เมตร
2.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกเก่า+หินฟอสเฟต0.5กิโลกรัม+ดินและคลุกเคล้ากันให้ได้ปริมาตร 2ใน3ของหลุม
3.ตัดก้นถุงด้วยความระมัดระวังราก
4.ดูที่ก้นถุงที่ตัดก้นแล้ว หารากแก้ที่ขดแล้วตัดปลายรากแก้วออกเล็กน้อยเพื่อให้สร้างรากใหม่ทดแทน
5.ประคองถุงต้นกล้าวาง หันหน้าไม้ไปหาตะวัน
6.ใช้คัทเตอร์กรีดด้านข้างถุงพลาสติกจากบน-ล่างให้ขาดจากกัน
7.กลบดินให้ท่วมสูงจากระดับดินเดิม ประมาณ 1นิ้ว
8.คลุมหญ้าแห้งบางๆ
9.ทำที่พลางแสงแบบหลังด้านบน
10.ราดยากันราก่อน หลังจากนั้นค่อยรดน้ำ
สำหรับการให้ปุ๋ย ช่วงนี้ควรให้ทางใบ 20-20-20+ธาตุรอง(TE)ไปก่อนจนกว่ารากจะเดิน คือมีการแตกใบใหม่แล้ว

2 Likes