ขอคำปรึกษาค่ะ พอดีปลูกแตงโมติดกับแปลงมันสำปะหลังแล้วมันสำปะหลังเป็นไรแดงแล้วไรแดงก็เริ่มเข้ามาที่แตงโมบ้างแล้ว จะแก้ไข้ป

ขอคำปรึกษาค่ะ พอดีปลูกแตงโมติดกับแปลงมันสำปะหลังแล้วมันสำปะหลังเป็นไรแดงแล้วไรแดงก็เริ่มเข้ามาที่แตงโมบ้างแล้ว จะแก้ไข้ปัญหายังไงดีคะ เมื่อพบไรแดงจึงฉีดพ่นไพริดาเบนไปแล้ว 1 ครั้งค่ะ ผ่านมาประมาณ 2 วัน

ไพริดาเบนน่าจะได้ค่ะ แล้วลองสลับตัวยาไปใช้ยากลุ่มอื่นดู เช่นฟิโพรนิลค่ะ