มะยงครับ.ปีนี้ได้น้อยไม่ค่อยได้ดูแลครับ.ปีหน้าต้องดูแลดีๆก่านี้ครับ.ต้องให้พี่ๆที่มีความรู้คอยแนะนำครับ

มะยงครับ.ปีนี้ได้น้อยไม่ค่อยได้ดูแลครับ.ปีหน้าต้องดูแลดีๆก่านี้ครับ.ต้องให้พี่ๆที่มีความรู้คอยแนะนำครับ

3 Likes