ยางครบอายุเปิดกรีดแล้วควรเปิดกรีดเดือนไหนครับ

ยางครบอายุเปิดกรีดแล้วควรเปิดกรีดเดือนไหนครับ

ขนาดได้แล้วใช่ไหมคะ เส้นรอบต้นซัก 50 ซม.ถือว่าโตพอกรีดแล้ว ส่วนเรื่องเดือนที่กรีด ปกติจะกรีดหลังฝนตกซักระยะค่ะ

1.ขนาดถึง เส้นรอบวงต้น 50 เซนติเมตร
2.ต้องสมบูรณ์เต็มที่
3.ในช่วงฝนไม่ชุกมาก และมีหมวกกันฝน ก็ทำการเปฺดกรีดได้
4ช่วงสะดวกทีสุดช่วงหน้าหนาว พย. ธค.----
5.ต้องหยุดกรีดในช่วงยางผลัดใบใหม่ กพ-มีค.
6. ให้ปุ๋ยหลังผลัดใบ และ 1เดือนก่อนเปิดกรีดรอบต่อไป

1 Like

ช่วงอากาศเย็น ยางจะออกดี