ข้าวโพดล้มโดนพายุฝักจะใหญ่ใหม

ข้าวโพดล้มโดนพายุฝักจะใหญ่ใหม

1 Like

โอกาสที่ฝักจะไม่สมบูรณ์ นะครับ ขึ้นกับความเสียหายจากการโค่นล้มด้วย

1 Like