น้ำไม่ใสเลย อยากให้น้ำใสต้องทำไงครับ

น้ำไม่ใสเลย อยากให้น้ำใสต้องทำไงครับ

8 Likes

เห็นบางคนโยนปุ๋ยคอกลงไป

1 Like

ครับการใส่ปุ๋ยคอกลงบ่อให้น้ำใสขึ้น ได้นะครับ ที่จริงทิ้งไว้มันก็ใสเอง

2 Likes

ทำจุลินทรีย์สังเคราะแสงครับ
นำมูลงัว หรือ มูลควาย แช่น้ำหมักทิ้งไว้ สอง คืน
นำกากมูลออก พักทิ้งไว้ 1 คืน
แล้วเทนำนั้นลงไปในแหล่งน้ำครับ เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไป
ที่น้ำไม่ใส หรือไม่เขียว เพราะว่าในน้ำมีธาตุอาหารน้อยครับ จึงทำให้จุลินทรีย์ในน้ำ หรือแพงตอน ขยายพันธุ์กันไม่ทัน ปลาก็จะตัวเล็กไปด้วย ถ้าง่ายกว่านี้ก็ปุ๋ยเม็ดยูเรียครับ แต่ทางที่ผมเสนอ จะใช้งบน้อย

2 Likes

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ