ใบมะละกอเป็นอะไรครับ...ขอบคุณครับ

ใบมะละกอเป็นอะไรครับ…ขอบคุณครับ

6 Likes

อาการคืออะไรหรอครับยังไม่ค่อยเห็นครับ

1 Like

อาการใบห่ออาจเป็นเพราะวัสดุเพาะกล้า เป็นพิษ หรือจับแน่นไม่ระบายน้ำ
ลองเปลี่ยนวัดุปลูกทีไม่ใส่ขุยมะพร้าว จะช่วยแก้ปัญหาได้

1 Like

ผมให้น้ำเยอะเกี่ยวใหมครับ…ขอบคุณครับ