ดิจะทำดอกมะลิอยากทรบจะเอาพันธ์อะไรดีคะที่ออกดอกดี

ดิจะทำดอกมะลิอยากทรบจะเอาพันธ์อะไรดีคะที่ออกดอกดี