อยากได้หญ้าแฟกกับกล้วย

อยากได้หญ้าแฟกกับกล้วย

1 Like

กล้าหญ้าแฝกไปขอที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ส่วนกล้วยไม่แน่ใจว่ารัฐหน่วยไหนจะแจกหรือป่าว