ปลูกพริก 2 เดือน ไม่เติบโตสูง โคกไทยศรีมโหสถ

ปลูกพริก 2 เดือน ไม่เติบโตสูง โคกไทยศรีมโหสถ

2 Likes

1.ดูอาการไม่ค่อยสู้ดีนัก ไม่ค่อยเติบโต ขาดน้ำมาก่อนหรือ ระบบรากไม่ดีนะ
2.ดูสภาพดินปลูกระบายน้ำไม่ค่อยดี
3.ปลูกพริกควรพูนโคกจะช่วยเรื่องการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

2 Likes

ดินทราย แห้งเร็ววันที่แดดจ้า