มะเขือเปาะลงต้นกล้าไปสัปดาเดียวใบเหี่ยวแห้งตายเป็นเพราะอะไรคับ

มะเขือเปาะลงต้นกล้าไปสัปดาเดียวใบเหี่ยวแห้งตายเป็นเพราะอะไรคับ

1 Like

ขออนุญาติตอบจากประสพการณ์ ที่เคยปลูกมะเขือ
ถ้าย้ายกล้าตายภายใน ๗ วัน

๑. ไม่ใช่เพราะเชื้อสาเหตุโรคพืช
๒. ที่เจอบ่อยๆ คือ รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีมากเกินไป ทำให้การละลายของปุ๋ยทีีออกมามาก รากพืชที่อ่อนอยู่ถูกทำลาย ปลายรากดำ เน่า ไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงส่วนบนได้หรือ
๓. ใ่ช้ปุ๋ยเคมีไม่มากนัก แต่เมื่อย้ายปลูกปลายรากอ่อนไปสัมผัสเม็ดปุ๋ยโดยตรง ทำให้ปลายรากเน่าไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้ พืชก็เหี่ยว
๓. สภาพอากาศที่ร้อนจัด พืชคายน้ำมากแต่น้ำในดินไม่เพียงทำให้พืชเหี่ยว
๔. บริเวณโคนต้นกล้ากระทบกระเทือน จากการย้ายปลูก หรือมีแมลงกัดบริเวณโคนต้น กทำให้ระบบการเคลื่อนย้ายน้ไขึ้นไปส่วนบนต้นเสียหาย ส่งผลให้พืชเหี่ยว

ลองพิจารณาดูนะคะ

1 Like