มีทียุ4ไร่ปลูกอะไรที่ได้ผลผลิตดี คาปมีบอน้ำเเละสระน้ำคาปพิกัดหนองหญ่าไซคาปเเนะนำผมหน่อยคาป ขอบคุณคาป

มีทียุ4ไร่ปลูกอะไรที่ได้ผลผลิตดี
คาปมีบอน้ำเเละสระน้ำคาปพิกัดหนองหญ่าไซคาปเเนะนำผมหน่อยคาป ขอบคุณคาป