ไฟทอปลงกิ่ง แนะนำยายับยั้งลุกลามของเชื้อราหน่อยครับ ##แบบฉีดพ่น ผมเคยฝั่งตัวยาแบบเข้าต้นแล้วไม่อยู่ครับยังลงกิ่งเหมือนเ

ไฟทอปลงกิ่ง แนะนำยายับยั้งลุกลามของเชื้อราหน่อยครับ ##แบบฉีดพ่น
ผมเคยฝั่งตัวยาแบบเข้าต้นแล้วไม่อยู่ครับยังลงกิ่งเหมือนเดิม

4 Likes

การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางที่สุด แต่ก็จำเป็นต้องกระทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ขณะเดียวกันเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นทางด้วย
เชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ไฟทอปทอร่าเป็นเชื้อราในดิน และพัฒนามาเจริญส่วนบนของต้น
โดยสปอร์ของเชื้อ ดังนั้นนอกจากจะควบคุมการพัฒนาของเชื้อที่ส่วนต้นแล้ว จะต้องไปยับยั้งปริมาณเชื้อในดินด้วย
การควบคุมบนต้น
๑. ๑. ถากแผลที่มีอาการออกให้หมด ป้ายแผลด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับราชั้นต่ำ* หรือ
๒. ฉีดเข้าต้นด้วย สารฟอสฟอนิก เอซิด หรือ ฟอสฟอรัส เอซิด
๓. พ่นส่วนบนต้นด้วย สารฯสำหรับเชื้อราชั้นต่ำ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลิคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
** จะมีจำหน่ายในลักษณะของสารผสมกับสารประเภทสัมผัส
การควบคุมปริมาณเชื้อในดิน
หว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔ -๕กก.

1 Like

ฉีดผ่าดอกและผลออ่อนได้ใช่มั้ยครับจารย์

ผลอ่อนไม่เป็นไร แต่ระยะดอกไม่แน่ใจ รอไปก่อนดีกว่า ช่วงแรกอาจจะเลือกใช้สารกลุ่ทรหัส P07(33) พ่น เพราะสามารถเคลื่อนที่ไนพืชได้ทั้งขึ้นและลง พ่น สัก ๒-๓ ครั้งก่อน แล้วหยุดดูการพัฒนาการของโรค แล้วค่อยปรับเปลี่ยนไปใช้สารฯกลุ่มอื่น เพือป้องกันการดื้อของเชื้อ