ยอดลำไยมาไม่พร้อมกันไม่เสมอกันที่ราดใด้ก็มียอดไหม่ก็มีมีวิธีการทำไหมครับ

ยอดลำไยมาไม่พร้อมกันไม่เสมอกันที่ราดใด้ก็มียอดไหม่ก็มีมีวิธีการทำไหมครับ

1 Like

ชุดไหนเยอะกว่ากันระหว่างยอดกับดอก ถ้าดอกเยอะกว่าก็เก็บไว้ แต่ถ้ายอดเยอะกว่าคงต้องราดอีกซักรอบ