มะเขือใบกรอบเกิดจากอะไร

มะเขือใบกรอบเกิดจากอะไร

5 Likes

มะเขือใบแห้งกรอบเกิดจากเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบ ลองตรวจดูว่ายังมีตัวอยู่ไหม?

1 Like