เสวารส ใส่ปุ๋ยอะไรครับ ให้ออกผลเยอะครับ

เสวารส
ใส่ปุ๋ยอะไรครับ ให้ออกผลเยอะครับ

3 Likes

ท่านปลูกเป็นสวนหรือหลังบ้านแบบนี้แสงไม่พอกับการสังเคราะห์ต่ำ โอกาสที่จะออกดอกน้อย ถึงใส่ปุ๋ย เร่งดอกติดผล 8-24-24 คงจะช่วยได้บ้าง อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง

1 Like