มัลเบอรีราคาเท่าไรขายที่ใหน

มัลเบอรีราคาเท่าไรขายที่ใหน

ถ้ามีไม่เยอะ เห็นวางขายตามตลาดทั่วไปก็ถาดละ15-20บาท ถ้ามีเยอะหรือปลูกเป็นสวนเห็นเค้าแปรรูปเป็นน้ำลูกหม่อนกันนะครับ เก็บได้นานกว่า ราคาดีกว่า