การทำกล้านาโยนควรทำอะไรก่อน

การทำกล้านาโยนควรทำอะไรก่อน

4 Likes

เพาะกล้าก่อนเลยครับ 7-10วันกว่าจะได้กล้าข้าว ระหว่างนั้นก็เตรียมนารอโยนกล้า

1 Like

อยากทราบว่าปูนขาวที่ใช้หว่านในการเกษตรกับปูนขาวที่ใช้ก่อสร้างเหมือนกันไหมคะถามผู้รู้หน่อยค่ะ

ปูนมีหลายชนิดและมีองค์ประกอบต่างกันครับ ถ้าปรับปรุงดินเปรี้ยวให้เลือกใช้ปูนโดโลไมท์จะดีกว่า เวลาไปถามซื้อก็ให้ถามไปเลยครับว่ามีโดโลไมท์ขายมั้ย