เกินจากสาเหตุอะไรช่วยบอกหน่อยคับ

เกินจากสาเหตุอะไรช่วยบอกหน่อยคับ

1 Like

สาเหตุเกิดจากการขาดธาตุรอง ลองหาธาตุรอง/เสริมฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7 วันอาการน่าจะดีขึ้นหลังแตกใบอ่อนใหม่