มือใหม่ครับตัดไปมีดหนึ่งแล้วครับ อยากได้คำแนะรำเรื่องปุ๋ยครับ

มือใหม่ครับตัดไปมีดหนึ่งแล้วครับ อยากได้คำแนะรำเรื่องปุ๋ยครับ