ทั้งสวนเจอ2ต้นครับยืนต้นตาย (กลัวการระบาด)

ทั้งสวนเจอ2ต้นครับยืนต้นตาย
(กลัวการระบาด)

9 Likes

ลองใช้ พด2 ผสมน้ำ20ลิตร/1 ฝานะครับ

ถอนออกใส่ภาชนะ (ถุงพลาสติก หรือ ถัง) เพื่อไม่ให้ดินไปตกหล่นที่บริเวณอื่นๆ ชั่งยูเรีย ๒๐ กรัม ผสมกับ ปูนขาว ๒๐๐ กรัม ต่อหลุม ผสมให้เข้ากัน นำไปใส่ที่บริเวฯหลุมที่ถอนมดก็ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ต้นออก กลบดินให้แน่น โชยน้ำบางๆ เพื่อปิดรูดิน ทิ้งไว้ จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียโรคเหี่ยวได้ ถ้าวันรุ่งขึ้นได้กลิ่นแอมโมเนียก็ตบดินซ้ำให้แน่น โชยน้ำบางๆอีก เพราะถ้าอากาศร้อนแดดจัด หน้าดินจะเปิดเร็ว แก๊ชระเหยออกไปหดก็ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้

2 Likes

ขอบคุณครับ