อาการแบบนี้คือ...เป็นอะไรครับ /รักษาอย่างไร

อาการแบบนี้คือ…เป็นอะไรครับ /รักษาอย่างไร

2 Likes

เริ่มจากขาดธาตุอาหาร เนื้อใบเป็นสีเหลือง ต่อมาแดดเผา เมื้อเนื้อใบแห้ง มีเชื้อรากลุ่มใบจุดขอบใบแห้งเข้าทำลายซ้ำเติม นอกจากนั้นสังเกตุดูใบที่ยังเขียวอยู่ด้านหลัง เริ่มมีอาการของโรคตะไค่ และ ใบจุดสาเหร่ายพัฒนาขึ้นมาเกือบทุกใบ
แนวทางจัดการทั้ง ๒ โรค
๑.ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก เพื่อลดปริมาณเชื้อในแปลงปลูก
๒.พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ เช่นสาร กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสม ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes

:pray:ขอบคุณครับ