ทดลองเปลี่ยนแนวการปลูกข้าวโพด โดยใช้วิธีไฮโดรโปนิกส์

ทดลองเปลี่ยนแนวการปลูกข้าวโพด โดยใช้วิธีไฮโดรโปนิกส์

3 Likes