ผมอยากปลูกต้นหอม แต่ผมยังไม่เคยทำเลยครับ จึงอยากขอความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆ ทุกๆคนในกลุ่ม ว่าคนทำเริ่มทำยังไงดีครับ

ผมอยากปลูกต้นหอม แต่ผมยังไม่เคยทำเลยครับ จึงอยากขอความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆ ทุกๆคนในกลุ่ม ว่าคนทำเริ่มทำยังไงดีครับ