สั่งต้นทุเรียนที่ไหนได้บ้าง

สั่งต้นทุเรียนที่ไหนได้บ้าง

2 Likes

ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหน แต่ลองไปดูตามร้านขายต้นพันธุ์ในจังหวัดไหม

1 Like

ถ้าเป็นพันธ์ุลูกผสม จันฯ 1-10 สั่งได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจัทบุรี แถบภาคตะวันออก เรือนเพาะชำทีจันฯเยอะ ใต้แถบชุมพร

1 Like