ต้นพริกเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

ต้นพริกเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ

19 Likes

ไม่แน่ใจว่าโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมหรือป่าว

รากเน่าโคนเน่าครับ

เป็นต้นกล้าใช่หรือไม่
๑. ต้นที่โคนกิ่ว ยุบตัว แห้ง น่าจะมีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia ซึ่งเป็นอาการส่วนใหญ่
๒. บางต้นมีอาการเน่า น่าจะเกืด การเข้าทำลายซ้ำของ แบคทีเรีย

4 Likes

มีวิธีแก้ไหมครับ

ในแปลงกล้าใช่หรือไม่

ลงปลูกแล้วครับ อายุ 40วัน ต้นที่ตายส่วนมากต้นไม่โตครับ

แสดงว่าดินเป็นกรดจัดมาก
๑. หว่านปูนขาว แล้วรดน้ำตาม หรือ
๒ . ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน)

2 Likes