อบาเมกตินบวกกับอิมดาและ อบาเมกตินบวกกับฟิโฟนิลได้ไหมคับ

อบาเมกตินบวกกับอิมดาและ
อบาเมกตินบวกกับฟิโฟนิลได้ไหมคับ

2 Likes

ได้คะ

1 Like

ตามหลักการแก้ไขปัญหาการดื้อยาผสมกันได้เพราะเป็นสารคนละกลุ่ม แต่ควรผสมในเหยือก หรือในขวดน้ำก่อนเพื่อดูความเข้ากันได้ทางกายภาพ ถ้าไม่ตกตะกอนหรือแยกชั้นก็ผสมกันได้

3 Likes