มีแมลงเจาะต้นส้มโชกุนกำจัดอย่างไรคะ

มีแมลงเจาะต้นส้มโชกุนกำจัดอย่างไรคะ

1 Like

ขอดูรูเจาะหรือหน้าตาแมลงหน่อยค่ะ แต่หลักๆก็ใช้ยาที่เป็นสารระเหยได้นะคะ เช่นพิริมิฟอส พ่นอัดรูแล้วเอาดินน้ำมันอุดไว้

1 Like

ขอบคุณคะ

บอบคุณคะ