แตงผิดรูป ลูกบิดเบี้ยวเกิดจากอะไรครับ

แตงผิดรูป ลูกบิดเบี้ยวเกิดจากอะไรครับ

7 Likes

ลูกข้อไหนหรอครับ

1 Like

ข้อที่13 ครับ

อาหารไม่เพียงพอช่วงออกดอก ควรให้ปุ๋ย บำรุงดอก +แคลเซียม-โบรอน

2 Likes

มีแผลคือแมงวันทอง

1 Like

แมงวันทองครับ

1 Like

ขอถามหน่อยได้มั้ยครับ มีวิธีแก้แมงวันทองแบบเห็นผลมั้ยครับ

โพฟี่โนฟอดฉีดก่อนเลื่อยจนเท่าไข่ไก่ค่อยเลิก

1 Like

ขอบคุณครับ