มันสำปะหลังเป็นโรคใบเหลืองไหม้เป็นจุดใช้ยาอะไรครับ

มันสำปะหลังเป็นโรคใบเหลืองไหม้เป็นจุดใช้ยาอะไรครับ

1 Like

ขอดูรูปหน่อยนะ แต่ถ้าใบเหลืองจากไวรัสใบด่างจะไม่มียารักษา