ทุเรียนทำไมหนามแดงแบบนี้ค่ะ แล้วมันมีปัญหาอะไรหรือค่ะ มีวิธีแก้ใหมค่ะ

ทุเรียนทำไมหนามแดงแบบนี้ค่ะ แล้วมันมีปัญหาอะไรหรือค่ะ มีวิธีแก้ใหมค่ะ

2 Likes

ทุเรียนหนามแดงแสดงว่าขาดอาหาร ต้องให้ปู๋ยเพิ่มเช่น 13-13-24 หือ15-5-20หรือ
ระยะผลอาย 60 วันขนาดกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางผล 3 นิ้วใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมผสมแคลเซี่ยม-โบรอน ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม

3 Likes

ขอบคุณค่ะ