อยากสมัครร่วมโครงการโคกหนอง นา ต้องสมัครในท้องที่ที่เราอาศัย หรือสมัครในท้องที่ที่ดินเหรอครับ

อยากสมัครร่วมโครงการโคกหนอง นา ต้องสมัครในท้องที่ที่เราอาศัย หรือสมัครในท้องที่ที่ดินเหรอครับ

2 Likes

ไม่แน่ใจว่าหมดเขตการสมัครไปหรือยังนะครับ เพราะเห็นว่าเค้าเริ่มดำเนินโครงการไปแล้ว ลองติดต่อในท้องที่ดูครับ