เชียงของนี้ฝนตกที่ไหน แด่

เชียงของนี้ฝนตกที่ไหน แด่