น้ำเค็มช่วงหน้าแร้งแก้ไขยังไงให้เป็นน้ำจืดครับ

น้ำเค็มช่วงหน้าแร้งแก้ไขยังไงให้เป็นน้ำจืดครับ

2 Likes

ต้องทำเรื่องร้องเรียน กรมชลประทาน ที่กำกับดูแลให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องส่งนำ้จืดมาช่วยเหลือ

1 Like