ฝรั่งต้นเหลือง รากเน่า รบกวนขอแนวทางแก้หน่อยค่ะ

ฝรั่งต้นเหลือง รากเน่า รบกวนขอแนวทางแก้หน่อยค่ะ

4 Likes

เป็นอาการของไส้เดือนฝอยรากปม สารสำหรับไส้เดือนฝอยรากปมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย
แต่ปัจจุบันนี้มีสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 7 (ฟลูโอไพแรม) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิดในประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนในรูปของสารผสมกับสารฯ ไตรฟล๊อกซี่ สโตรบิน แต่สารฯนี้ในต่างประเทศเป็นสารฯที่ขึ้นทะเบียนสำหรับป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยโดยตรง
ดังนั้้นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถใช้สารนี้ในอัตราประมาณ ๒.๕ มล. ต่อพื้นที่โคนต้นประมาณ ๒ ตารางเมตร (ต้นประมาณรูปที่ถ่ายมา) ราดใให้ทั่วโคนต้น สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้ และรากที่ออกมาใหม่จะดีขึ้น
ได้เคยทดลองกับแปลงเกษตกรบางรายที่ราชบุรีเมื่อหลายปีก่อน ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ
ในการราด ๒ ครั้งห่างกัน ๒ สัปดาห์ แล้วรอดูอาการทั้งใบยอดที่แตกใหม่ และรากที่แตกออกมาใหม่

ถ้าได้ผลอย่างไร กรุณาบอกกล่าวมาเพื่อทราบด้วย

4 Likes

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ได้ผลยังไงจะให้ข้อมูลอีกทีนะคะ

อัตราที่ให้เป็นอัตราของสารฯที่ใช้ ส่วนปริมาณน้ำใช้ตามต้องการ ทดลองใช้น้ำเปล่ารดก่อนว่าใช้ประมาณกี่ลิตรต่อต้น ก็ใช้น้ำปริมาณนั้นผสมกับสารและราดดินให้ครอบคลุมพื้นที่ทรงพุ่ม ควรจะเห็นผลภายใน ๒ เดือน ที่พืชจะแตกยอดและรากใหม่