พันธ์มะขามเปรี้ยวมีขายที่ไหนคับ

พันธ์มะขามเปรี้ยวมีขายที่ไหนคับ

มีขายทั่วไป สำหรับผักโต พันธืุไทรโยค คงต้องหาที่ร้านค้าไม้ผลทั่วไป หรือที่แหล่ง ไทรโยคเลย