บวบไม่ติดลูกแก้ไขอย่างไรครับ

บวบไม่ติดลูกแก้ไขอย่างไรครับ

5 Likes

1.บวบไม่ติดผล คงต้องให้ปุ๋ย 8-24-24 หรือ 12-24-12+แคลเซี่ยม-โบรอน
2.บวบลูกผสมบางยี่ห้อออกดอกติดผลง่าย และเร็ว

ลองฉีดฮอร์โมนไข่ทางใบ หรือปุ๋ยเกล็ด ตัวกลางและท้ายสูงๆนะ

ที่บ้านใช้จุลินทรีย์​สังเคราะห์​แสง(น้ำหมักใข่เน่า)​ลองดูนะคะ

โดยธรรมชาติบวบลูกผสมมักติดผลง่ายแต่ถ้าคุณเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ต้องบำรุงกันหนักหน่อยเพราะเขาทำเมล็ดมาเพื่อขายเราเก็บเมล็ดพันธุ์เขามาปลูกต่อย่อมไม่ได้ผลและอีกประการหนึ่งช่วงนี้อากาศร้อนการฉีดยาต่างๆต้องดูเอกสารการกำกับยาให้ดีถ้าเอายาร้อนไปฉีดผ่าดอกก็จะทำให้ไม่ติดผลครับ

3 Likes

ผมว่าอากาศร้อนมากถ้าปลูกไม่มากก็เอาสะเร็มขึงกันร้อนหน่อยก็ดีนะ

1 Like

ขอบคุณคับผม

บวบอะไรครับ บวบงู บวบหอม บวบเหลี่ยม?.. จากประสบการณ์บวบเหลี่ยมปัจจุบันเป็นพันธุ์ลูกผสม้กือบหมด หากเก็บเมล็ดมาปลูกใหม่ในฤดูต่อไป ผลผลิตจะลดลงกว่า 50% เพราะทั้งแปลงพันธุกรรมเดียวกันหมดถือว่าผสมตัวเอง…แต่เนื่องจากพืชกลุ่มแตงถือว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างทนต่อการผสมเลือดชิดเกษตรกรจึงมักเก็บมาปลูกต่อ ผลผลิตน้อยก็ทนไป…บวบเหลี่ยมดอกบานตอนเย็นๆ ช่วยผสมเกสรสักประมาณ 16.00 น.เป็นต้นไปจะติดผลดีขึ้นครับ… แนะนำ หากทำพันธุ์ให้เป็นดับเบิลครอส (จับลูกผสมต่างพันธุ์มาผสมกัน) แล้วนำเมล็ดมาปลูกในฤดูต่อไปผลผลิตจะใกล้เคียงกับแปลงเดิมแต่ต้นจะทนต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นครับ…

ดินถมโคนต้น