อยากทราบว่าเมื่อวานเย็นฉีดพ่นจุลินทรีย์กำจัดโรคที่ต้นมะม่วง พอเช้าวันนี้ฝนตกที่ฉีดไปจะได้ผลไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

อยากทราบว่าเมื่อวานเย็นฉีดพ่นจุลินทรีย์กำจัดโรคที่ต้นมะม่วง พอเช้าวันนี้ฝนตกที่ฉีดไปจะได้ผลไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

2 Likes

ไม่ได้ผล เนื่องจากจุลินทรีย์ที่เป็นชีวภัณฑ์เป็นสิ่งมีชีวิต ไม่แทรกซึมเข้าใบพืช พอฝนตกจะถูกชะล้างออกไป แตกต่างจากสารเคมีที่แทรกซึมเข้าในเนื้อเยื่อพืชได้

1 Like