ชั้นอยากทำอาชีพเสริมพอมีรายได้ต่อวันบ้างอยากทำโรงเรือนเห็ดเล็กๆพอทำคนเดียว(เห็ดบดได้ หรือเห็ดขอนขาวก็ได้ค่ะขอคำแนะนำและแ

ชั้นอยากทำอาชีพเสริมพอมีรายได้ต่อวันบ้างอยากทำโรงเรือนเห็ดเล็กๆพอทำคนเดียว(เห็ดบดได้ หรือเห็ดขอนขาวก็ได้ค่ะขอคำแนะนำและแหล่งซื้อก้อนเชื้อ

1 Like

1 แบบโรงเรือนเพาะเห็ด กว้าง 5.80 ยาว 6.80สูง 2.50 จากพื้นถึงยอดจั่ว 3.50เมตรภายในโรง รวมทั้งหลังคากรุด้วยพลาสติกหนาทนความร้อนแล้วกรุด้วยแฝกด้านนอกจนถึงชายคาเพื่อไม่ให้แสงเข้าได้ มีประตูหน้าหลัง 4บานกว้าง 75 เซนติเมตร สูง1.75 เมตร บนประตูทั้ง4 บานทำหน้าต่างกว้างเท่ากับประตู สูง 30 เซนติเมตร ทั้งประตูหน้าต่างกรุด้วย พลาสติกแล้วกรุทับด้วยแฝกด้านนอก
2.1ชั้นวางวัสดุกว้างเพาะ 80-90 เซนติเมตร ชั้นแรกสูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร ชั้นต่อไปสูง 60 เซนติเมตร ตั้งห่างจากผนังโรงเรือน โดยรอบ 80-90 เซนติเมตร โดยใช้เสาคอนกรีต ปูพื้นด้วยไม้ไผ่รวกห่างกัน 5-10 เซนติเมตร
2.ส่วนก้อนเชื้อลองสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเษตรจังหวัด

3 Likes