ที่นํ้าท่วมขังควรปลูกพืชอะไรดีครับ

ที่นํ้าท่วมขังควรปลูกพืชอะไรดีครับ

1.ที่น้ำท่วมขังปลูกผักบุ้ง ผักกะเฉด
2.ยกร่องปลูกไม้ผลที่ชอบ น้ำ เช่น ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ มะนาว อย่างภาคตะวันตกไงครับ

1 Like

ที่บ้านปลูกผักบุ้งอยู่ งอกงามเลย

2 Likes

พวกผักไฮโดรโปนิคก็น่าสนใจนะ

2 Likes