สาเหตุของโรคไบไหม้ของทุเรียน

สาเหตุของโรคไบไหม้ของทุเรียน

2 Likes

ขอดูรูปด้วย
เพราะอาการที่เรียกกันว่าใบไหม้นั้น มีหลายลักษณะ และ เชื้อสาเหตุจะแตกต่างกัน

1 Like

ต้องดูรูปใบครับ วิเคราะห์ยาก

1 Like