ขอสอบถามคะอยากปลูกชะอมแต่ดินเพิ่งถมหน้าดินแข็งมากและเป็นดินเหนียวปลูกได้ไหมคะ

ขอสอบถามคะอยากปลูกชะอมแต่ดินเพิ่งถมหน้าดินแข็งมากและเป็นดินเหนียวปลูกได้ไหมคะ

6 Likes

แนะนำปรับปรุงดินก่อนปลูกครับ จะทำทั้งแปลงหรือเตรียมเฉพาะหลุมปลูกก็ได้

จะปลบูกชะอมบนดินหน้าถมใหม่แข็งและเหนียว
1.ขุดขดิน พร้อมใส่ปุ๋ยคอกเก่า 3-5กิโลกรัม/หลุมแล้วตากดินไว้15 วัน
2.การปลูกขุดหลุมกว้าง-ยาว -ลึก 50-50-50 เซนติเมตร
3.ใส่ฟอสเฟต 200 กรัม/หลุม คลุเคล้ากับดินเดิมประมาณ 2ใน3ของหลุม
4.วางต้นกล้าชะอมให้ลำต้นตั้งตรงแล้วกลบดินให้ท่วมกะเปราะรากที่แกะพสาสติกออกแล้วประมาณ 2นิ้วแล้วใช้มือกดดินเบาพอปแน่น
5.รดน้ำ ให้ชุ่ม วันละครั้ง 3 วันหลังนั้นเว้น 2 วันครั้ง

5 Likes

ขอบคุณมากคะ