อยู่อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ครับอยากปลูกทุเรียนหมอนทองให้รอดต้องทำไงครับ และต้องเลือกพันธุ์แบบไหนครับ

อยู่อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ครับอยากปลูกทุเรียนหมอนทองให้รอดต้องทำไงครับ และต้องเลือกพันธุ์แบบไหนครับ

5 Likes

การเลือกต้นพันธุ์หมอนทองสำหรับปลูก

หลังจากที่ได้ตัดสินว่าจะเลือกพันธุ์ทุเรียนที่จะปลูกได้แล้วต่อไปนี้การเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนควรจะต้องพิจารณาดังนี้

2.1 ตรวจแหล่งพันธุ์ทุเรียนที่เชื่อถือได้ ว่ามีการรับรองต้นพันธุ์ที่จำหน่ายออกจากร้านหรือไม่ เพราะอาจจะได้พันธุ์ไม่แท้หรือปลอมปน

  • ควรเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนที่ได้มาจากการเสียบยอดต้นตอเป็นทุเรียนนกหรือทุเรียนป่า(บ้าน)เพราะจะทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าได้ดีกว่า ต้นตอที่มาจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆ
  • ต้นพันธุ์ไม่เก่าแก่ค้างปี ควรเป็นต้นพันธุ์ทำขึ้นใหม่ในปีนั้นอยู่ในถุงเพาะชำที่ใหม่ไม่ฉีกขาด
  • สภาพต้นพันธุ์สมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงทำลายความสูงประมาณ 50-75 เซนติเมตรในภาชนะหรือถุงเพาะชำ 8X10 นิ้ว
  • ทรงแบบมียอดตั้งตรงมีการแตกกิ่ง2ข้าง(ได้จากยอดพันธ์ุดีที่เป็นกิ่งกะโดง)ซึ่งหายาก หรือแบบยอดโค้ง(ได้จากยอดพันธ์ุดีที่เป็นกิ่งข้าง)
  • มีสติกเกอร์พิมพ์ชื่อร้านหรือเรือนเพาะชำ เขียนระบุชื่อพันธุ์ หมอนทอง เป็นต้น
1 Like

การเลือกต้นพันธุ์
1.ต้นที่มีความสูง​ 80-100​ ซม.จะโตเร็ว
2.โคนต้นใหญ่ไม่มีตุ่มรอบโคน​ ต้นสีชมพู
3.ใบใหญ่​ ยอดพุ่งดี
4.ต้นตอเป็นทุเรียนบ้าน(ทุเรียนป่า)เป็นต้นพันธุ์ที่ผลิตในภาคใต้

2 Likes