อ้อยคั้นนำ้พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ. แหล่งท่อนพันธุ์

อ้อยคั้นนำ้พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ. แหล่งท่อนพันธุ์

1 Like

สุพรรณบุรี 50 ถ้าพันธุ์ใหม่ก็ศรีสำโรง 1