เครื่องมือเกษตรที่ชาวนาชาวสวนอยากมีคืออะไรกันบ้างคะ ที่สามารถลดการใช้แรงงานของเราค่ะ🙏#หาความรู้ทำโปรเจคค่ะ🙏

เครื่องมือเกษตรที่ชาวนาชาวสวนอยากมีคืออะไรกันบ้างคะ ที่สามารถลดการใช้แรงงานของเราค่ะ🙏
#หาความรู้ทำโปรเจคค่ะ🙏

6 Likes

เครื่อตัดหญ้า

3 Likes

ระบบน้ำ
แผ่นพลาสติกปูพื้นกันหญ้า

2 Likes

เครื่องมือการเกษตรพื้นฐานที่ควรมี เช่นเครืองตัดหญ้า เครืองพ่นยา รถไถพรวนขนาดเล็ก ที่เก็บเกี่ยว เลื่อย กันไกรตัดแต่งกิ่ง ปั๊มน้ำ บัวและสายยางรดน้ำ จอบ เสียม พร้า

2 Likes

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ